Untitled Document

 

Historikk for Marikroken seter

Setra ligger 830 meter over havet, og har fått navn etter Hylleråsens første fastboende, som var Ås-Maria. I Røåa, like ovenfor setra er en det en skarp sving i åa som bærer det samme navnet.

Marikroken seter ble første gang tatt i bruk i 1963. Det første året var det bare killinger på setra, og de hadde tilhold i et provisorisk fjøs vest for åa. Brukerne bodde de første årene i en hjulbrakke.

Marikroken ble etablert som fellesseter for geit av Sigrid og Olaf Lund, sammen med Juul Kåre og Engebret Lund.

Allerede i 1964 ble det første brua over åa bygd, og både den og to andre ble tatt av flom og isgang i tur og orden. Nå ligger det er solid betongbru som trolig vil tåle alle flommer.

I 1964 og 1965 ble det bygd nytt geitfjøs med plass til 120 geiter og 30 killinger.
I 1966 og 1967 ble det bygd seterstue, og med uthus/ysthus i 1970.
I 1990 ble det bygd kårseterstue.
I 1991 bygde Toril og Per Arne Storsnes hytte, mens Marianne og Erik Lund bygde hytte i 1996.

I 1997 ble det gjort tilbygg på fjøset med åtte båsplasser og full kjeller under. Mye av det gamle fjøset ble restaurert høsten 2003 og våren 2004. Da med full kjeller under hele kufjøset.

Setervollen oppover fra setra er på 30 dekar, og ble dyrket av de første brukerne. Slåttbekkenga litt nedenfor setra på nesten 26 dekar ble dyrket av Olaf Lund, og Arne Lund i 1992, 1993 og 1994.

Mona og Arne Lund overtok gården i 1994.

Fra 1963 til 1986 var det geiter som var hovedbuskap på setra med et par kyr for å dekke matbehov. Første sommeren med ku på Marikroken var i 1970.

Etter at geitene ble levert, var det bare kyr på setra fram til 1999, da Mats fikk sine første geiter.

 

Gamle initialer

På en stein som ble funnet da vi etablerte setra, er det innrisset følgende:
MGSR 75
Trolig er det gjetere som har satt bokstavene i steinen.

Litt lengre sør er det også en liten steinborg som kan være brukt av gjetere. Erling Sand antydet også at det kunne være en gammel buestille.

 

Buførsdager

1974 10, juni - 14. september
1975 14. juni - 21. september
1976 10. juni - 10. september
1977 20. juni - 13. september
1978 14. juni - 13. september
1979 18. juni - 13. september
1980 11. juni - 12. september
1981 15. juni - 11. september
1982 22. juni - 11. september
1983 10. juni - 11. september
1984 07. juni - 11. september
1985 19. juni - 06. september
1986 12. juni - 13. september
1987 29. juni - 08. september
1988 18. juni - 07. september
1989 22. juni - 03. september
1990 17. juni - 06. september
1991 27. juni - 07. september
1992 17. juni - 05. september
1993 26. juni - 01. september
1994 21. juni - 03. september
1995 22. juni - 04. september
1996 21. juni - 05. september
1997 20. juni - 03. september
1998 18. juni - 04. september
1999 16. juni - 03. september
2000 17. juni - 01. september
2001 25. juni - 01. september
2002 12. juni - 01. september
2003 14. juni - 30. august
2004 12. juni - 01. september
2005 21. juni - 31. august
2006 17. juni - 01. september
2007 16. juni - 01. september
2008 17. juni - 01.september
2009 12. juni - 01. september
2010 13. juni - 28. august
2011 12. juni - 27. august
2012 16. juni - 31. august
2013 13. juni - 29. august
2014 15. juni - 29. august
2015 24. juni - 30. august
2016 17. juni -